Zákazníkům nabízíme kompletní dodávky mobilních kluzišť. Lze je vybudovat na jakémkoliv zpevněném venkovním i vnitřním povrchu ( parkoviště, hřiště, hala ). Venkovní kluziště je možné provozovat do venkovní teploty až +17°C na slunci ( říjen - duben ). Kluziště lze kombinovat s jinými umělými povrchy a docílit tak víceúčelového využití plochy ( v zimě kluziště, v létě hřiště ).

Dodávka se skládá z těchto součástí:

  • chladicí venkovní agregát včetně kolektorů mezi agregátem a plochou
  • rozvodový systém mobilní ledové plochy - z materiálu PE nebo hliníkového potrubí popřípadě EPDM koberce. 
  • mantinely slouží jako hrazení vlastní plochy. Standardně jsou dodávány s okopovou lištou a madly. Součástí mantinelů jsou vrátka pro vjezd rolby a dvoje dvířka pro vstup na plochu.
  • příslušenství - rolba, brusle, bruska, sušička bruslí, pomůcky pro bruslení a další.

Požadavky na stavební připravenost:

  • rovná (+/- 1cm) a zpevněná plocha
  • pevná nejlépe betonová deska pro uložení strojovny chlazení
  • přípojka elektro
  • přípojka vody